UFABET168 ซูเปอร์ลีกหญิง: ผู้เล่นต้องหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้

Arsenal Women are the reigning Women's Super League champions

นักฟุตบอลซูเปอร์ลีกหญิงจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบาดเจ็บของตนเองในฤดูกาลนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ผู้เล่นบางคนต้องให้ประกันสุขภาพส่วนตัวแม้ว่าลีกจะเปลี่ยนอาชีพในระยะสุดท้าย

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงกองทุนการบาดเจ็บของสโมสรได้รับการต้อนรับจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ

แต่มันต้องการให้สมาคมฟุตบอลทำประกันสุขภาพ “ภาระผูกพันตามสัญญา” สำหรับสโมสร

อ่านต่อได้ที่: https://www.ufabet168.com/

เครดิตโดย: essexmarinect.com